Lễ kỉ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Lễ kỉ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Ngày: 09/01 195 lượt xem
Hòa thượng Thích Thanh TừTLYT - Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả ...
Thềm quế và cung trăng qua thi kệ của thiền sư Y Sơn

Thềm quế và cung trăng qua thi kệ của thiền sư Y Sơn

Ngày: 07/11/21 366 lượt xem
Thiền học Việt Nam bắt đầu từ thế kỉ thứ III với công lao Đại thừa hóa Thiền học Nguyên thủy của Khương Tăng Hội (? - 280). Nhưng hình thành với tư cách như một tông phái có sự truyền thừa rõ ràng thì phải đến thế kỉ ...
Tư tưởng “siêu việt sinh tử” của thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi

Tư tưởng “siêu việt sinh tử” của thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi

Ngày: 07/11/21 487 lượt xem
Đặt vấn đề:Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi được thành lập ở thế kỉ thứ VI khi thiền sư Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci, ? – 594) từ Quảng Châu (Trung Hoa) đến chùa Pháp Vân (nay thuộc khu vực Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) truyền pháp ...
Bí mật của hơi thở

Bí mật của hơi thở

Ngày: 06/07/21 633 lượt xem
Bhante Gunaratana* | Bhavana Society Forest Monastery Tối nay tôi sẽ nói về một điều rất đơn giản và thiết thực, nhưng lại là điều mà hầu hết chúng ta ít chú ý đến. Tôi muốn nói về sự bí mật của hơi thở, về sự thật ẩn ...
Hai hạng người đáng được cúng dường

Hai hạng người đáng được cúng dường

Ngày: 02/07/21 656 lượt xem
TLYT - Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Có bao nhiêu hạng người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bố thí và cúng dường? Này gia ...
Sống biết đủ trong mùa đại dịch là hạnh phúc nhất

Sống biết đủ trong mùa đại dịch là hạnh phúc nhất

Ngày: 02/08/21 1289 lượt xem
TLYT - Giữa tâm điểm đại dịch COVID-19 diễn ra một cách phức tạp trong đời sống thực tiễn không chỉ ở nước ta mà khắp cả các nước trên hành tinh này, việc nhận thức và trải nghiệm thái độ biết sống đủ là điều hạnh phúc nhất. Thực ...
Thiểu dục và tri túc trong kinh Di Giáo

Thiểu dục và tri túc trong kinh Di Giáo

Ngày: 02/08/21 2443 lượt xem
TLYT - Hình ảnh một người xuất gia với nếp sống giản dị, khiêm nhường và hài hòa giữa cuộc đời là luôn là một hình ảnh vô cùng đẹp. Nếp sống ấy là biểu hiện của một đời sống tỉnh thức, tinh cần, biết “thiểu dục, tri túc”.Cho ...
Ý nghĩa của việc tụng kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Ý nghĩa của việc tụng kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Ngày: 19/07/21 1045 lượt xem
Bằng thiên nhãn thông, Đức Phật nói rằng cách đây hơn mười căn dà sa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, nơi đó Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là giáo chủ. “Căn dà sa” nghĩa là hằng hà sa (cát sông Hằng), ...
Quan điểm của thiền sư Chân Nguyên về lý tưởng Bồ Tát đạo trong đoạn thơ Nôm của tác phẩm Quán Âm Bản Hạnh (Sư cô Thích Nữ Nhuận Mỹ)

Quan điểm của thiền sư Chân Nguyên về lý tưởng Bồ Tát đạo trong đoạn thơ Nôm của tác phẩm Quán Âm Bản Hạnh (Sư cô Thích Nữ Nhuận Mỹ)

Ngày: 13/07/21 763 lượt xem
Thiền sư Chân Nguyên là bậc danh tăng có công khôi phục mạch nguồn Thiền Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Đại Việt do sơ Tổ Trần Nhân Tông sáng lập. Vì vậy, các tác phẩm văn học Phật giáo bằng chữ Nôm do Thiền sư sáng tác, ...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ôm lấy niềm đau sau trận hải chấn

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ôm lấy niềm đau sau trận hải chấn

Ngày: 29/06/21 550 lượt xem
Trong kinh Du Hành có chuyện một chú sa di đem tin tới cho đức Thế Tôn là thầy Xá Lợi Phất mới qua đời. Vị sa di đó tên là Cunda (Thuần Đà). Hồi đó Bụt đang ở miền Bắc sông Hằng tại thành phố Vaisali. Thầy Xá ...