Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XITLYT - Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, do kế hoạch công tác Phật sự của Trung ương GHPGVN và Chư tôn giáo phẩm Hội đồng giới sư nên Ban Tổ chức thông báo:
 
-  Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại giới đàn sang tháng 02 năm 2020.
 
- Đề nghị các giới tử khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Giáo hội và bổ sung lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp nơi giới tử cư trú cấp).
 
- Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 01 năm 2020. 
 
Trân trọng. 
 

Tin cùng chuyên mục