Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Ngày: 25/05 51 lượt xem
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Ba(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Nếu mà cóc, tội ắt đà không, phép học lại thông.Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo; sửa mình học cho phải chính tông.Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; vong ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Ngày: 25/05 51 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Ngày: 25/05 52 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Vậy mới hay: Bụt ở cong nhà; chẳng phải tìm xa.Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt; đến cóc hay chỉn Bụt là ta.Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãn cong quê Hà hữu; kinh xem ...
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Ngày: 21/05 74 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Trần Nhân Tông)Biết vậy! Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác.Gìn tính sáng, tính mới hầu an; nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; dừng hết tham sân, mới lảu ...
Cư trần lạc đạo phú (Nguyên văn)

Cư trần lạc đạo phú (Nguyên văn)

Ngày: 20/05 103 lượt xem
Bài Cư Trần Lạc Đạo là bài phú gồm mười Hội, trình bày phương pháp tu tập của một vị vua xuất gia, đó là vua Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia, vua có hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Đây là sáng tác tiếng Nôm đầu tiên tại Việt Nam. HỘI THỨ NHẤT ...
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất (Bình giảng)

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất (Bình giảng)

Ngày: 20/05 172 lượt xem
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất  (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Mình ngồi thành thị; nết dùng sơn lâm.Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân tâm.Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quýThị phi tiếng lặng, được dầu ...
Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ

Ngày: 01/05 113 lượt xem
DIỆN MỤC TUỆ TRUNGSách Hoàng Việt Văn Tuyển nói Tuệ Trung thượng sĩ là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tảng, con lớn của Trần Hưng Ðạo. Sự thực thì tuy Tuệ Trung thượng sĩ có tước hiệu là Hưng Ninh Vương, nhưng ông không phải tên là Trần Quốc ...
Tiểu sử Thiền sư Pháp Loa

Tiểu sử Thiền sư Pháp Loa

Ngày: 25/03 705 lượt xem
Thiền sư Pháp Loa (1284 - 1330) – Tổ thứ 2 của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử TLYT - Sư tên thực là Đồng Kiên Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ sáu (1284) ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải ...
Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Ngày: 15/11/19 1294 lượt xem
TLYT  - Nói đến tinh thần "Hòa quang đồng trần" tức là nói đến tinh thần nhập thế của đạo Phật, lấy ánh sáng của đức Phật để thắp sáng trần gian, “sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm”, và biết ...
Trần Thái Tông (1218-1277) – người đặt nền móng tư tưởng cho thiền phái Trúc Lâm

Trần Thái Tông (1218-1277) – người đặt nền móng tư tưởng cho thiền phái Trúc Lâm

Ngày: 16/10/19 1477 lượt xem
TUỔI TRẺ VÀ CHÍ NGUYỆN HỌC ÐẠO Trần Thái Tông lên ngôi vua hồi tám tuổi; từ đó về sau chỉ cư trú trong cung điện. Bìa tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam cho biết vua tự mình học Phật theo lời khuyên nhủ của Trúc Lâm quốc ...